INSTITVO

instituo
Uppslagsord
īnstituō -stituere -stituī -stitūtum:
Definition
ställa upp, besluta, instifta, börja
Ordklass
Verb: 3e konjugationen -ō
Semantisk grupp
Skapa/göra
Frekvens
931
Swedish