INIMICVS_1/INIMICVS_2

inimicus
Uppslagsord
inimīcus -a -um:
Definition
fientlig, ovänlig; (subst.) fiende
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Karaktärsdrag
Frekvens
952
Swedish