INGREDIOR

ingredior
Uppslagsord
ingredior -gredī -gressus sum:
Definition
gå in, tränga in i, börja
Ordklass
Verb: deponens
Semantisk grupp
Rörelse
Frekvens
885
Swedish