INGRATVS

ingratus
Uppslagsord
ingrātus -a -um:
Definition
obehaglig, otacksam
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Karaktärsdrag
Frekvens
592
Swedish