INGENIVM

ingenium
Uppslagsord
ingenium -ī n.
Definition
läggning, begåvning, snille
Ordklass
Substantiv: 2a deklinationen
Semantisk grupp
Utbildning/kunskap
Frekvens
387
Swedish