INFERVS

inferus
Uppslagsord
īnferus -a -um
Definition
nedre, låg; īnferior: längre ner; īnfimus eller īmus: underst, nederst
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Geografi
Frekvens
428
Swedish