INFERO

infero
Uppslagsord
īnferō īnferre intulī illātum
Definition
föra in; bellum īnferre: börja kriga, anfalla
Ordklass
Verb: oregelbundet
Semantisk grupp
Krig och fred
Frekvens
742
Swedish