INCIDO_1

incido
Uppslagsord
incidō incidere incidī
Definition
råka på, möta
Ordklass
Verb: 3e konjugationen -ō
Semantisk grupp
Rörelse
Frekvens
871
Swedish