impero
Uppslagsord
imperō -āre
Definition
befalla
Ordklass
Verb: 1a konjugationen
Semantisk grupp
Krig och fred
Frekvens
602
Swedish