IMPERATOR

imperator
Uppslagsord
imperātor -ōris m.
Definition
överbefälhavare
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Krig och fred
Frekvens
723
Swedish