IDEO

ideo
Uppslagsord
ideō
Definition
därför
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Konjunktioner/adverb
Frekvens
679
Swedish