IBI

ibi
Uppslagsord
ibi
Definition
där
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Plats
Frekvens
619
Swedish