HVMVS

humus
Uppslagsord
humus -ī f.
Definition
jord, mark; humī: på marken
Ordklass
Substantiv: 2a deklinationen
Semantisk grupp
Jord och vatten
Frekvens
740
Swedish