HOSPES

hospes
Uppslagsord
hospes hospitis m.
Definition
gäst, värd, främling
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Umgänge
Frekvens
873
Swedish