HONOR

honor
Uppslagsord
honor -ōris m.
Definition
ära, heder, ämbete
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Staden
Frekvens
290
Swedish