HONESTVS

honestus
Uppslagsord
honestus -a -um
Definition
ansedd, hedervärd
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Karaktärsdrag
Frekvens
580
Swedish