HODIE

hodie
Uppslagsord
hodiē
Definition
i dag
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Tidslängd
Frekvens
981
Swedish