HIC_1

hic
Uppslagsord
hic haec hoc
Definition
den här, denna
Ordklass
Pronomen
Semantisk grupp
Pronomen/frågeord
Frekvens
7
Swedish