HAVD

haud
Uppslagsord
haud
Definition
inte, föga
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Konjunktioner/adverb
Frekvens
226
Swedish