HABEO

habeo
Uppslagsord
habeō habēre habuī habitum
Definition
ha, hålla, inneha
Ordklass
Verb: 2a konjugationen
Semantisk grupp
Andra sinnen
Frekvens
39
Swedish