GLADIVS

gladius
Uppslagsord
gladius -ī m.
Definition
svärd
Ordklass
Substantiv: 2a deklinationen
Semantisk grupp
Krig och fred
Frekvens
862
Swedish