GIGNO

gigno
Uppslagsord
gīgnō gīgnere genuī genitum
Definition
avla, föda, frambringa
Ordklass
Verb: 3e konjugationen -ō
Semantisk grupp
Liv och varande
Frekvens
667
Swedish