GERO

gero
Uppslagsord
gerō gerere gessī gestum
Definition
föra
Ordklass
Verb: 3e konjugationen -ō
Semantisk grupp
Krig och fred
Frekvens
237
Swedish