GENVS_1

genus
Uppslagsord
genus generis n.
Definition
börd, släkt, art, slag
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Hushållet
Frekvens
170
Swedish