GENS

gens
Uppslagsord
gēns gentis f.
Definition
släkt, stam, folk
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Hushållet
Frekvens
194
Swedish