FVTVRVM

fore
Uppslagsord
fore
Definition
bliva, vara
Ordklass
Verb: oregelbundet
Semantisk grupp
Liv och varande
Frekvens
985
Swedish