FRVSTRA

frustra
Uppslagsord
frūstrā
Definition
förgäves
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Konjunktioner/adverb
Frekvens
694
Swedish