FRVMENTVM

frumentum
Uppslagsord
frūmentum -ī n.
Definition
säd, spannmål
Ordklass
Substantiv: 2a deklinationen
Semantisk grupp
Djur och växter
Frekvens
936
Swedish