FORTE

forte
Uppslagsord
fortē
Definition
av en slump
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Religion
Frekvens
579
Swedish