fons
Uppslagsord
fōns fontis m.
Definition
källa
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Jord och vatten
Frekvens
706
Swedish