FOEDVS_2

foedus
Uppslagsord
foedus -a -um
Definition
vidrig
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Andra sinnen
Frekvens
922
Swedish