FLVMEN

flumen
Uppslagsord
flūmen -inis n.
Definition
flod
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Jord och vatten
Frekvens
283
Swedish