FLOS

flos
Uppslagsord
flōs flōris m.
Definition
blomma
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Djur och växter
Frekvens
818
Swedish