FLEO

fleo
Uppslagsord
fleō flēre flēvī flētum
Definition
gråta
Ordklass
Verb: 2a konjugationen
Semantisk grupp
Känslor
Frekvens
457
Swedish