FLAMMA

flamma
Uppslagsord
flamma -ae f.
Definition
flamma
Ordklass
Substantiv: 1a deklinationen
Semantisk grupp
Luft och eld
Frekvens
298
Swedish