FIO

fio
Uppslagsord
fīō fierī factus sum
Definition
hända, uppstå, göras
Ordklass
Verb: oregelbundet
Semantisk grupp
Liv och varande
Frekvens
146
Swedish