FINIS

finis
Uppslagsord
fīnis -is m.
Definition
gräns(linje), område
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Geografi
Frekvens
236
Swedish