FINGO

fingo
Uppslagsord
fingō fingere fīnxī fīctum
Definition
forma, bilda, inbilla sig
Ordklass
Verb: 3e konjugationen -ō
Semantisk grupp
Skapa/göra
Frekvens
721
Swedish