fessus
Uppslagsord
fessus -a -um
Definition
utmattad
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Liv och varande
Frekvens
625
Swedish