FELIX

felix
Uppslagsord
fēlīx -īcis
Definition
välsignad, lyckosam
Ordklass
Adjektiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Karaktärsdrag
Frekvens
309
Swedish