feliciter
Uppslagsord
fēlīciter
Definition
lyckligtvis
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Karaktärsdrag
Frekvens
994
Swedish