FATEOR

fateor
Uppslagsord
fateor fatērī fassus sum
Definition
erkänna
Ordklass
Verb: deponens
Semantisk grupp
Lag och rätt
Frekvens
689
Swedish