FACINVS

facinus
Uppslagsord
facinus facinoris n.
Definition
brott, dåd
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Lag och rätt
Frekvens
646
Swedish