FACILIS

facilis
Uppslagsord
facilis -e
Definition
lätt
Ordklass
Adjektiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Karaktärsdrag
Frekvens
451
Swedish