facies
Uppslagsord
faciēs -ēī f.
Definition
skepnad, ansikte, sken
Ordklass
Substantiv: 5e deklinationen
Semantisk grupp
Syn
Frekvens
479
Swedish