EXTER

extremus
Uppslagsord
extrēmus -a -um
Definition
yttre, längst bort
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Geografi
Frekvens
385
Swedish