EXSILIVM

exsilium
Uppslagsord
exsilium -ī n.
Definition
landsflykt, landsförvisning
Ordklass
Substantiv: 2a deklinationen
Semantisk grupp
Resa
Frekvens
794
Swedish