EXPERIOR

experior
Uppslagsord
experior -perīrī -pertus sum
Definition
försöka, uppleva
Ordklass
Verb: deponens
Semantisk grupp
Utbildning/kunskap
Frekvens
713
Swedish