existimo
Uppslagsord
exīstimō -āre
Definition
anse, värdera
Ordklass
Verb: 1a konjugationen
Semantisk grupp
Utbildning/kunskap
Frekvens
613
Swedish