EXEO_1

exeo
Uppslagsord
exeō -īre -iī -itum
Definition
gå ut, lämna
Ordklass
Verb: oregelbundet
Semantisk grupp
Rörelse
Frekvens
597
Swedish